Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
031338658 
IČO
31338658 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, spol. s r. o. 
Kód pre financovanie
S274 
Ulica
Štefánikova 
Číslo
16 
Obec (kód)
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
Okres
101 
PSČ
81499 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
112 
Hlokec
 
Dátum vzniku
21121992 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
Súkr. jaz. škola, Štefánikova 16 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2012-03-31 
Eduid
200000172