Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
031815928 
IČO
31815928 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ - ZÁPAD, o.z. 
Kód pre financovanie
S445 
Ulica
Na Pántoch 
Číslo
Obec (kód)
Bratislava-Rača - 529354 
Obec (názov)
Bratislava-Rača 
Okres
103 
PSČ
83106 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
701 
Hlokec
 
Dátum vzniku
22092003 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
Súkr. ŠG SPORTACADEMY, po nich to vzal EIS Bratisl 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2012-12-31 
Eduid
200003463