Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
034063510 
IČO
34063510 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Komárno 
Kód pre financovanie
C83 
Ulica
Jókaiho 
Číslo
34 
Obec (kód)
Komárno - 501026 
Obec (názov)
Komárno 
Okres
401 
PSČ
94501 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
721 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01012019 
Kraj
NR - Nitra 
Poznámka
Na tej istej adrese ako 00179191, ale toto je iný 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200003949