Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
035825685 
IČO
35825685 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
IP s.r.o. 
Kód pre financovanie
S018 
Ulica
Kremnická 
Číslo
26 
Obec (kód)
Bratislava-Petržalka - 529460 
Obec (názov)
Bratislava-Petržalka 
Okres
105 
PSČ
85101 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
112 
Hlokec
 
Dátum vzniku
23112001 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2019-02-01 
Eduid
200000210