Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
035923890 
IČO
35923890 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
SCHOOL, s.r.o. 
Kód pre financovanie
S355 
Ulica
Župné námestie 
Číslo
Obec (kód)
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
Okres
101 
PSČ
81103 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
112 
Hlokec
 
Dátum vzniku
04032005 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200000137