Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
037604449 
IČO
37604449 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Anna Havranová - Súkromné školské stravovacie zariadenie 
Kód pre financovanie
S100 
Ulica
Karloveská 
Číslo
61 
Obec (kód)
Bratislava-Karlova Ves - 529397 
Obec (názov)
Bratislava-Karlova Ves 
Okres
104 
PSČ
84104 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
101 
Hlokec
 
Dátum vzniku
10052001 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
Súkr. ŠJ, BA, Karloveská 61 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2016-08-31 
Eduid
200000193