Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
047774193 
IČO
47774193 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
NewAngles s.r.o. 
Kód pre financovanie
S924 
Ulica
Vlčkova 
Číslo
45 
Obec (kód)
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
Okres
101 
PSČ
81104 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
112 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01092018 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2019-06-30 
Eduid
200003941