Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
052203301 
IČO
52203301 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
MAGYAR s.r.o. 
Kód pre financovanie
S954 
Ulica
Ulica pri včelárikoch 
Číslo
Obec (kód)
Senec - 508217 
Obec (názov)
Senec 
Okres
108 
PSČ
90301 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
112 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01092019 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
SMŠ Horný dvor, Senec 
Stav (pozn)
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
0000-00-00 
Eduid
200003971