Zriaďovatelia (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód (9-miestny)
090000026 
IČO
90000026 
IČO historické
 
IČO školy
 
Názov
Doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. 
Kód pre financovanie
S014 
Ulica
Bilíkova 
Číslo
11 
Obec (kód)
Bratislava-Dúbravka - 529389 
Obec (názov)
Bratislava-Dúbravka 
Okres
104 
PSČ
84420 
E-mail
 
Drvlst
 
Usorg
 
Kód DU
 
Forma
100 
Hlokec
 
Dátum vzniku
01091993 
Kraj
BA - Bratislava 
Poznámka
Súkromná stredná veter. škola,Bullova 2 
Stav (pozn)
3 - Zrušená činnosť 
Stav Fin
Dátum zániku
2012-06-30 
Eduid
200000196