Typy zriaďovateľov - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
Názov
Súkromník 
Skratka
SÚK.