Typy zriaďovateľov - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
Názov
Iný orgán štátnej správy 
Skratka
INÝ