Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
111 
Názov druhu školy
MŠ celodenná starostlivos 
Skratka názvu druhu školy
MAT.ŠKOL. 
Skrátený názov druhu školy
Materská škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09111