Druhy škôl

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-50 z 142Predošlé Ďalšie
#Druh školy Názov druhu školy Skrátený názov druhu školy
1001Spojená školaSpojená škola
2111MŠ celodenná starostlivosMaterská škola
3112MŠ poldenná starostlivosMaterská škola
4113MŠ týždenná starostlivosMaterská škola
5114MŠ nepretr.výchov.starostliv.Materská škola
6115MŠ pri základnej školeMaterská škola pri ZŠ
7116MŠ pri základnej škole I. st.Mater. škola pri ZŠ I.s
8211Základná školaZákladná škola
9212ZŠ celodenná výchova/exp/Základná škola
10213ZŠ internátnaZákladná škola
11221ZŠ I. stupeňZákladná škola
12222ZŠ I.stup.celod.vých./exp/Základná škola
13223ZŠ I.stup. internátnaZákladná škola
14231ZŠ II. stupeňZákladná škola
15232ZŠ II.stup.celod.vých./ex/Základná škola
16233ZŠ II.stup. internátnaZákladná škola
17250Základná umelecká školaZákladná umelecká škola
18315Stredisko praktic. vyučovaniaStred. prakt.vyučovania
19316Pracovisko praktic. vyučovaniaPrac. prakt.vyučovania
20317Stredisko odbornej praxeStredisko odbor. praxe
21321GymnáziumGymnázium
22322Športové gymnáziumGymnázium športové
23331Hud. a dram. konzervatóriumKonzervat. hud. a dram.
24332Tanečné konzervatóriumKonzervatórium tanečné
25341Stredná športová školaStredná šport. škola
26410Stredná odborná školaSOŠ
27416Stredná priemyselná školaSPŠ
28443Dopravná akadémiaDopravná akadémia
29451Obchodná akadémiaObchodná akadémia
30452Hotelová akadémiaHotelová akadémia
31473Škola umeleckého priemysluŠkola umelec. priemyslu
32482Stredná pedagogická školaStredná ped. škola
33483Pedagog. a kultúrna akadémiaPed. a kult. akadémia
34484Pedagog. a sociálna akadémiaPed. a soc. akadémia
35487Stredná zdravotnícka školaStred. zdravot. škola
36491Policajná SOŠPolicajná SOŠ
37492SOŠ požiarnej ochranySOŠ požiarnej ochrany
3849JTechnická akadémiaTechnická akadémia
39501Praktická školaPraktická škola
40502Praktická škola pre sluch. p.Prakt.škola pre sl. p.
41503Praktická škola pre zrakovo p.Prakt.škola pre zr. p.
42504Praktická škola pre nar. kom.Prakt.škola pre nar. k.
43505Praktická škola pre telesne p.Prakt.škola pre tel. p.
44510ŠMŠ pre deti s autizmomŠMŠ pre deti s autizmom
45511Špeciálna materská školaŠpec. materská škola
46512ŠMŠ pre sluchovo postihnutýchŠMŠ pre sluch.postih.
47513ŠMŠ pre zrakovo postihnutýchŠMŠ pre zrak. postih.
48514ŠMŠ pre deti s naruš.komun.schŠMŠ pre naruš. kom. sch
49515ŠMŠ pre telesne postihnutýchŠMŠ pre telesne postih.
50516ŠMŠ pre deti viacnás.postihn.ŠMŠ pre viacnás.postih.
Zobrazené 1-50 z 142Predošlé Ďalšie