Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
114 
Názov druhu školy
MŠ nepretr.výchov.starostliv. 
Skratka názvu druhu školy
MAT.ŠKOL. 
Skrátený názov druhu školy
Materská škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09111