Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
115 
Názov druhu školy
MŠ pri základnej škole 
Skratka názvu druhu školy
MŠ pri ZŠ 
Skrátený názov druhu školy
Materská škola pri ZŠ 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09111