Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
116 
Názov druhu školy
MŠ pri základnej škole I. st. 
Skratka názvu druhu školy
MŠ pri ZŠ1 
Skrátený názov druhu školy
Mater. škola pri ZŠ I.s 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09111