Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
211 
Názov druhu školy
Základná škola 
Skratka názvu druhu školy
ZÁKL.ŠKOL. 
Skrátený názov druhu školy
Základná škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09121