Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
222 
Názov druhu školy
ZŠ I.stup.celod.vých./exp/ 
Skratka názvu druhu školy
ZŠ.1.STUP. 
Skrátený názov druhu školy
Základná škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09121