Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
231 
Názov druhu školy
ZŠ II. stupeň 
Skratka názvu druhu školy
ZŠ.2.STUP. 
Skrátený názov druhu školy
Základná škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09121