Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
250 
Názov druhu školy
Základná umelecká škola 
Skratka názvu druhu školy
ZUŠ 
Skrátený názov druhu školy
Základná umelecká škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09501