Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
315 
Názov druhu školy
Stredisko praktic. vyučovania 
Skratka názvu druhu školy
SPV 
Skrátený názov druhu školy
Stred. prakt.vyučovania 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09261