Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
316 
Názov druhu školy
Pracovisko praktic. vyučovania 
Skratka názvu druhu školy
PPV 
Skrátený názov druhu školy
Prac. prakt.vyučovania 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241