Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
317 
Názov druhu školy
Stredisko odbornej praxe 
Skratka názvu druhu školy
SOP 
Skrátený názov druhu školy
Stredisko odbor. praxe 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09500