Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
321 
Názov druhu školy
Gymnázium 
Skratka názvu druhu školy
GYMNÁZIUM 
Skrátený názov druhu školy
Gymnázium 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09221