Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
341 
Názov druhu školy
Stredná športová škola 
Skratka názvu druhu školy
SŠŠ 
Skrátený názov druhu školy
Stredná šport. škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
0924