Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
410 
Názov druhu školy
Stredná odborná škola 
Skratka názvu druhu školy
SOŠ 
Skrátený názov druhu školy
SOŠ 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241