Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
416 
Názov druhu školy
Stredná priemyselná škola 
Skratka názvu druhu školy
SPŠ 
Skrátený názov druhu školy
SPŠ 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241