Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
451 
Názov druhu školy
Obchodná akadémia 
Skratka názvu druhu školy
OBCHOD. AK 
Skrátený názov druhu školy
Obchodná akadémia 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241