Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
452 
Názov druhu školy
Hotelová akadémia 
Skratka názvu druhu školy
HOTE. AK. 
Skrátený názov druhu školy
Hotelová akadémia 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241