Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
472 
Názov druhu školy
Škola úžitkového výtvarníctva 
Skratka názvu druhu školy
ŠUV 
Skrátený názov druhu školy
Škola úžit.výtvarníctva 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
0925