Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
 
Názov druhu školy
 
Skratka názvu druhu školy
 
Skrátený názov druhu školy
 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy