Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
473 
Názov druhu školy
Škola umeleckého priemyslu 
Skratka názvu druhu školy
ŠUP 
Skrátený názov druhu školy
Škola umelec. priemyslu 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
0925