Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
482 
Názov druhu školy
Stredná pedagogická škola 
Skratka názvu druhu školy
ST.PED.ŠK 
Skrátený názov druhu školy
Stredná ped. škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241