Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
483 
Názov druhu školy
Pedagog. a kultúrna akadémia 
Skratka názvu druhu školy
PEDKULT.AK 
Skrátený názov druhu školy
Ped. a kult. akadémia 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241