Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
484 
Názov druhu školy
Pedagog. a sociálna akadémia 
Skratka názvu druhu školy
PEDSOC.AK. 
Skrátený názov druhu školy
Ped. a soc. akadémia 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241