Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
487 
Názov druhu školy
Stredná zdravotnícka škola 
Skratka názvu druhu školy
ZDRAV.ŠKOL 
Skrátený názov druhu školy
Stred. zdravot. škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09241