Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
49J 
Názov druhu školy
Technická akadémia 
Skratka názvu druhu školy
TECH. AK. 
Skrátený názov druhu školy
Technická akadémia 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
9241