Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
501 
Názov druhu školy
Praktická škola 
Skratka názvu druhu školy
PRAKT.ŠK. 
Skrátený názov druhu školy
Praktická škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09262