Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
502 
Názov druhu školy
Praktická škola pre sluch. p. 
Skratka názvu druhu školy
PRAKT.ŠK. 
Skrátený názov druhu školy
Prakt.škola pre sl. p. 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09262