Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
504 
Názov druhu školy
Praktická škola pre nar. kom. 
Skratka názvu druhu školy
PRAKT.ŠK. 
Skrátený názov druhu školy
Prakt.škola pre nar. k. 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09262