Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
505 
Názov druhu školy
Praktická škola pre telesne p. 
Skratka názvu druhu školy
PRAKT.ŠK. 
Skrátený názov druhu školy
Prakt.škola pre tel. p. 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09262