Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
510 
Názov druhu školy
ŠMŠ pre deti s autizmom 
Skratka názvu druhu školy
ŠPEC. MŠ 
Skrátený názov druhu školy
ŠMŠ pre deti s autizmom 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09112