Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
511 
Názov druhu školy
Špeciálna materská škola 
Skratka názvu druhu školy
ŠPEC. MŠ 
Skrátený názov druhu školy
Špec. materská škola 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09112