Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
512 
Názov druhu školy
ŠMŠ pre sluchovo postihnutých 
Skratka názvu druhu školy
ŠPEC. MŠ 
Skrátený názov druhu školy
ŠMŠ pre sluch.postih. 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09112