Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
513 
Názov druhu školy
ŠMŠ pre zrakovo postihnutých 
Skratka názvu druhu školy
ŠPEC. MŠ 
Skrátený názov druhu školy
ŠMŠ pre zrak. postih. 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09112