Druhy škôl - podrobnosti

ZoznamZoznam
Druh školy
516 
Názov druhu školy
ŠMŠ pre deti viacnás.postihn. 
Skratka názvu druhu školy
ŠPEC. MŠ 
Skrátený názov druhu školy
ŠMŠ pre viacnás.postih. 
Kód vyučovacieho jazyka
 
Typ školy
09112