Druhy škôl

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-50 z 142Predošlé Ďalšie
#Druh školy Názov druhu školy Skrátený názov druhu školy
1949Iné účelové zariadenieIné účelové zariadenie
2942Stredisko služieb školeStredisko služieb škole
3941Školské hospodárstvoŠkolské hospodárstvo
4938Školská jedáleň/výdaj. ŠJŠkolská jedáleň
5936Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠŠkolská jedáleň pri SŠ
6935Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠŠkolská jedáleň pri ZŠ
7934Škol. jedáleň/verej. stravov.Školská jedáleň/VS
8932Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ŠIŠkolská jedáleň pri ŠI
9931Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠŠkolská jedáleň pri MŠ
10873Centrum špec.-pedag. poraden.Cent. špec.-ped. porad.
11872Centrum ped-psych. por. a prevCen. ped.-ps. por.a pre
12856Diagnostické centrumDiag. centrum
13855Liečebno-vých.sanatóriumLiečeb.-vých.sanatórium
14852Reedukačné centrumReedukačné centrum
15849Školská knižnicaŠkolská knižnica
16846Školský klub detí pri zdr. z.Škol. klub detí pri ZZ
17845Školský internát pri ŠpŠŠkolský internát pri ŠŠ
18844Školský internátŠkolský internát
19842Školský klub detí pri ŠpŠŠkol. klub detí pri ŠŠ
20841Školský klub detíŠkolský klub detí
21831Centrum vožného časuCentrum vožného času
22821Škola v prírodeŠkola v prírode
23813Jazyková školaJazyková škola
24693Konz. pre zrak. postihn.inter.Konz. pre zrak.post.i.
25688SOŠ pri špec.vých.zariadení i.SOŠ pri šp. vých. zar.i
26685SOŠ pre telesne postihn.inter.SOŠ pre teles.postihn.i
27683SOŠ pre zrakovo postihn.inter.SOŠ pre zrak.postihn.i.
28682SOŠ pre sluchovo postihn.int.SOŠ pre sluch.postihn.i
29675Gymnázium pre teles.postihn.i.Gymnázium teles.post.i.
30673Gymnázium pre zrak.postih.int.Gymnázium zrak.post.i.
31672Gymnázium pre sluch.postihn.i.Gymnázium sluch.post.i.
32665OU pre telesne postihnutých i.OU pre teles.postih.int
33663OU pre zrakovo postihnutých i.OU pre zrak.postih.int.
34662OU pre sluchovo postihnutých iOU pre sluch.postih.int
35661Odborné učilište internátneOdborné učilište int.
36636ŠZŠ pre hluchoslepých intern.ŠZŠ pre hluch.slep.i.
37635ŠZŠ pre telesne postihn.inter.ŠZŠ pre teles.postihn.i
38634ŠZŠ pre žiakov s naruš.komun.iŠZŠ pre nar. kom.sch.i.
39633ŠZŠ pre zrakovo postihn.inter.SZŠ pre zrak.postih.int
40632ŠZŠ pre sluchovo postihn.int.ŠZŠ pre sluch.postihn.i
41631Špeciálna základná škola int.Špeciálna zákl.škola i.
42630ŠZŠ pre žiakov s autizmom int.ŠZŠ pre žiakov s aut.i.
4362NZŠ pre nadané deti int.ZŠ pre nadané deti int.
44625ZŠ pre telesne postihn.intern.ZŠ pre teles.postih.int
45624ZŠ pre žiakov s naruš.komun.i.ZŠ pre nar. kom.sch.int
46623ZŠ pre zrakovo postihnutých i.ZŠ pre zrak.postih.int
47622ZŠ pre sluchovo postihnutých iZŠ pre sluch.postih.int
48616ŠMŠ pre deti viacnás.postihn.iŠMŠ pre viacnás.post.i.
49615ŠMŠ pre telesne postihn.inter.ŠMŠ pre teles.postih.i.
50614ŠMŠ pre deti s naruš.kom.sch.iŠMŠ pre nar. kom. sch.i
Zobrazené 1-50 z 142Predošlé Ďalšie