Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 16522Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
21037950304Cirkevná školská jedáleňNám.Štefana Moysesa 235084381BB00179086100009403
22710169132Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy Pála Palásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi AlapiskolaPl᚝ovce 55026421NR00179086100006028
23710262019Gymnázium sv. Vincenta de Paul ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100005530
24710274874Školská jedáleň ako súčas Základnej školy s materskou školou Štefana MoysesaAndreja Kmea 15165891BB00179086100018762
25710228244Materská škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009611
26017060354Základná škola Andreja KmeaUl. A. Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011064
27710231938Výdajná školská jedáleň ako súčas Katolíckej spojenej školy F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - FegyverneSNP 45027821NR00179086100006717
28710168438Školský klub detí ako súčas Základnej školy Andreja KmeaAndreja Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011050
29710213654Centrum vožného času ako súčas Základnej školy sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010890
30710227655Základná škola s materskou školou sv. Vincenta de Paul ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta deSaratovská 875020311NR00179086100005529
31710172249Centrum vožného času ako súčas Základnej školy s materskou školou Štefana MoysesaA. Kmea 15165891BB00179086100011194
32042125278Katolícka spojená škola sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100017426
33031825150Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďatským - Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású KatolikusSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100017428
34710227710Školská jedáleň ako súčas Katolíckej spojenej školy F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki FerenHviezdoslavova 285027821NR00179086100006711
35710168101Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy sv. PavlaNová Dedina 975025881NR00179086100005968
36017060265Základná škola sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010889
37710213760Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009612
38710168390Školský klub detí ako súčas Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009614
39710227701Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki FerSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100006720
40710227671Školský klub detí ako súčas Základnej školy sv. Vincenta de Paul ako organizačnej zložky Katolíckej spojenej školy sv.Saratovská 875020311NR00179086100005531
Zobrazené 21-40 z 16522Predošlé Ďalšie