Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 16592Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateľa Eduid Eduid kmeňové Kód kmeňový
21710227710Školská jedáleň ako súčasť Katolíckej spojenej školy F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki FerenHviezdoslavova 285027821NR00179086100006711100017428031825150
22710274874Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Štefana MoysesaAndreja Kmeťa 15165891BB00179086100018762100011193000622605
23037958470Katolícka spojená škola sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100017473100017473037958470
24710176163Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa - predprimárne vzdelávanieA. Kmeťa 15165891BB00179086100011192100011193000622605
25710273584Stredná odborná škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100018597100017473037958470
26710227680Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009615100017473037958470
27710213760Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009612100017473037958470
28710227647ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul ako org. zložka Katolíckej spoj. školy sv. Vincenta de Paul - predprimárne vzdelávanieSaratovská 875020311NR00179086100005528100017426042125278
29031825621Cirkevná základná škola sv. PavlaNová Dedina 975025881NR00179086100005967100005967031825621
30710155456Školský internát pri Katolíckom gymnáziu Štefana MoysesaHurbanova 95084381BB00179086100009341100009339030232503
31710227663Školská jedáleň ako súčasť Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100005532100017426042125278
32031825150Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďatským - Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású KatolikusSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100017428100017428031825150
33710213719Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy Andreja KmeťaA.Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011047100011064017060354
34710169132Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej základnej školy Pála Palásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi AlapiskolaPlášťovce 55026421NR00179086100006028100006027031825281
35710168438Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Andreja KmeťaAndreja Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011050100011064017060354
36710231938Výdajná školská jedáleň ako súčasť Katolíckej spojenej školy F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - FegyverneSNP 45027821NR00179086100006717100017428031825150
37017060354Základná škola Andreja KmeťaUl. A. Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011064100011064017060354
38710168101Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej základnej školy sv. PavlaNová Dedina 975025881NR00179086100005968100005967031825621
39710168411Školský klub detí ako súčasť Základnej školy sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010932100010889017060265
40030232481Základná škola sv. AlžbetyŠkolská 155170971BB00179086100011019100011019030232481
Zobrazené 21-40 z 16592Predošlé Ďalšie