Druhy škôl

ZoznamZoznam
Zobrazené 51-100 z 142Predošlé Ďalšie
#Druh školy Názov druhu školy Skrátený názov druhu školy
51517ŠMŠ pri zdravotníc. zariadeníŠMŠ pri zdrav. zar.
52518ŠMŠ pri špec.výchovn.zariadeníŠMŠ pri špec. vých. zar
5351NMŠ pre nadané detiMŠ pre nadané deti
54522ZŠ pre sluchovo postihnutýchZŠ pre sluchovo postih.
55523ZŠ pre zrakovo postihnutýchZŠ pre zrak. postih.
56524ZŠ pre žiakov s naruš.komunik.ZŠ pre naruš. kom. sch.
57525ZŠ pre telesne postihnutýchZŠ pre telesne postihn.
58527ZŠ pri zdravotníckom zariadeníZŠ pri zdrav. zar.
59528ZŠ pri špec.výchovn.zariadeníZŠ pri špec. vých. z.
60529ZŠ pre žiakov s poruch. učeniaZŠ pre por. učenia
6152NZŠ pre nadané detiZŠ pre nadané deti
62530ŠZŠ pre žiakov s autizmomŠZŠ pre žiakov s autiz.
63531Špeciálna základná školaŠpec. základná škola
64532ŠZŠ pre sluchovo postihnutýchŠZŠ pre sluch.postih.
65533ŠZŠ pre zrakovo postihnutýchŠZŠ pre zrak. postih.
66534ŠZŠ pre žiakov s naruš.komunikŠZŠ pre naruš. kom. sch
67535ŠZŠ pre telesne postihnutýchŠZŠ pre telesne postih.
68537ŠZŠ pri zdravotníckom zariadenŠZŠ pri zdrav. zar.
69538ŠZŠ pri špec.výchovn.zariadeníŠZŠ pri špec. vých. z.
70561Odborné učilišteOdborné učilište
71562OU pre sluchovo postihnutýchOU pre sluchovo postih.
72563OU pre zrakovo postihnutýchOU pre zrakovo postihn.
73565OU pre telesne postihnutýchOU pre telesne postihn.
74568OU pri špec. výchov. zariadeníOU pri špec. vých. zar.
75572Gymnázium pre sluchovo postih.Gymnázium sluch.postih.
76573Gymnázium pre zrakovo postihn.Gymnázium zrak. postih.
77575Gymnázium pre telesne postihn.Gymnázium teles.postih.
7857NGymnázium pre nadaných žiakovGymnázium pre nadaných
79582SOŠ pre sluchovo postihnutýchSOŠ pre sluch.postihn.
80583SOŠ pre zrakovo postihnutýchSOŠ pre zrakovo postih.
81585SOŠ pre telesne postihnutýchSOŠ pre telesne postih.
82588SOŠ pri špec.výchovn.zariadeníSOŠ pri špec.vých. zar.
83593Konzervatórium pre zrak.postihKonzervatórium zrak.p.
84601Praktická škola internátnaPrakt.škola internátna
85602Prakt.škola pre sluchovo p.intPrakt.škola sluch.p.int
86603Prakt.škola pre zrakovo p.int.Prakt.škola zrak.p.int.
87604Praktická škola pre nar. kom.iPrakt.škola n.kom.int.
88605Prakt.škola pre telesne p.int.Prakt.škola teles.p.int
89610ŠMŠ pre deti s autizmom int.ŠMŠ pre deti s autizm.i
90611Špec.materská škola internátnaŠpec.materská škola int
91612ŠMŠ pre sluchovo postihn.int.ŠMŠ pre sluch.postihn.i
92613ŠMŠ pre zrakovo postihn.inter.ŠMŠ pre zrak. postih. i
93614ŠMŠ pre deti s naruš.kom.sch.iŠMŠ pre nar. kom. sch.i
94615ŠMŠ pre telesne postihn.inter.ŠMŠ pre teles.postih.i.
95616ŠMŠ pre deti viacnás.postihn.iŠMŠ pre viacnás.post.i.
96622ZŠ pre sluchovo postihnutých iZŠ pre sluch.postih.int
97623ZŠ pre zrakovo postihnutých i.ZŠ pre zrak.postih.int
98624ZŠ pre žiakov s naruš.komun.i.ZŠ pre nar. kom.sch.int
99625ZŠ pre telesne postihn.intern.ZŠ pre teles.postih.int
10062NZŠ pre nadané deti int.ZŠ pre nadané deti int.
Zobrazené 51-100 z 142Predošlé Ďalšie