Zoznam škôl a školských zariadení (13.12.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 18522Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
21710079400Školská jedáleň ako súčas Materskej školyBelopotockého 643/25000111NR00308307100005725
22710249900Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa KalazanPiaristická 65000111NR00586315100006888
23710186983Školský klub detí ako súčas Základnej školyTopožová 85000111NR00308307100005841
24710079320Školská jedáleň ako súčas Materskej školyVansovej 1376/65000111NR00308307100005847
25710079362Školská jedáleň ako súčas Základnej školyFatranská 145000111NR00308307100005766
26710078951Školská jedáleň ako súčas Materskej školyOkružná 15000111NR00308307100005811
27710261985Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa KalazanskéhoPiaristická 65000111NR00586315100005820
28710186789Školský klub detí ako súčas Základnej školy kniežea PribinuAndreja Šulgana 15000111NR00308307100005715
29710238096Školský klub detí ako súčas Spojenej školy internátnejČerveňova 425000111NR99000004100006885
30037967771Súkromná jazyková školaFarská 335000113NR36560162100005761
31710249837Elokované pracovisko ako súčas Základnej školy s materskou školouOrechov dvor 4905000111NR00308307100006939
32710259387Materská školaNedbalová 175000111NR00308307100017256
33710170963Základná škola s materskou školou svätého Gorazda - predprimárne vzdelávanieDlhá 785000111NR36099406100005743
34710245890Elokované pracovisko ako súčas Špeciálnej základnej školy s materskou školou ako organizačnej zložky Spojenej školyKollárova 45000112NR99000004100006953
35710143316Školská jedáleň ako súčas Spojenej katolíckej školyFarská 195000111NR35593008100005758
36037854950Súkromná stredná odborná škola ANIMUSLevická cesta 405000111NR34104691100005783
37037865501Základná škola kniežaa PribinuAndreja Šulgana 15000111NR00308307100005714
38710215100Školská jedáleň ako súčas Základnej školy svätého MarkaPetzwalova 15000111NR35593008100005815
39710079397Školská jedáleň ako súčas Základnej školy s materskou školouNovozámocká 1295000111NR00308307100005801
40710154132Školská jedáleň ako súčas Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa KalazanskéhoPiaristická 65000111NR00586315100005821
Zobrazené 21-40 z 18522Predošlé Ďalšie