Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020)

ZoznamZoznam
Zobrazené 41-60 z 19058Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateľa Eduid Eduid kmeňové Kód kmeňový
41710272600Súkromná výdajná školská jedáleň ako súčasť Súkromnej základnej školy FUTURUM1.mája 9/1695058201TC37923862100018920100004648710228538
42000607355Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul17. novembra 10565049981NR35593008100006252100006252000607355
43710160950Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy zdravotníckej sv. Vincenta de Paul17. novembra 10565049981NR35593008100006253100006252000607355
44035607378Gymnázium sv. Vincenta de Paul17. novembra 10565049983NR35593008100006251100006251035607378
45000160440Gymnázium17. novembra 1180/165049981NR37861298100006254100006254000160440
46710160097Školská jedáleň pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana17. novembra 12965091321ZA99000005100007096100007094000160563
47000160563Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana17. novembra 12965091321ZA99000005100007094100007094000160563
48710168233Školský internát pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana17. novembra 12965091321ZA99000005100007095100007094000160563
49710140347Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia17. novembra 25266651PO37870475100013508100013509000161217
50710100576Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu17. novembra 27015091321ZA37808427100007098100007097000162043
51000162043Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu17. novembra 27015091321ZA37808427100007097100007097000162043
52000161217Gymnázium Terézie Vansovej17. novembra 65266651PO37870475100013509100013509000161217
53710238193Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda25077251TV00419702100003138100002468037844148
54710268823Elokované pracovisko ako súčasť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva26. novembra 1510/35200041PO90000316100018138100013333042083923
55710239130Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy ARS AKADEMY28. Októbra 25058201TC32804547100004792100003856042147107
56037970763Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva28. októbra 335011401NR90000068100005177100005177037970763
57710159277Materská škola28. októbra 75058201TC00312037100004604100004604710159277
58710175396Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej29. augusta 15020311NR99000004100005480100017424000350362
59710157703Materská škola ako súčasť Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej29. augusta 15020311NR99000004100005479100017424000350362
60710172125Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení ako organizačnej zložky Špec29. augusta 15020311NR99000004100005481100017424000350362
Zobrazené 41-60 z 19058Predošlé Ďalšie