Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020)

ZoznamZoznam
Zobrazené 41-60 z 18832Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
41035607378Gymnázium sv. Vincenta de Paul17. novembra 10565049986NR35593008100006251
42000160440Gymnázium17. novembra 1180/165049981NR37861298100006254
43710168233Školský internát pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana17. novembra 12965091321ZA99000005100007095
44710160097Školská jedáleň pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana17. novembra 12965091321ZA99000005100007096
45000160563Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana17. novembra 12965091321ZA99000005100007094
46710140347Školská jedáleň ako súčas Gymnázia17. novembra 25266651PO37870475100013508
47710100576Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu17. novembra 27015091321ZA37808427100007098
48000162043Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu17. novembra 27015091321ZA37808427100007097
49000161217Gymnázium Terézie Vansovej17. novembra 65266651PO37870475100013509
50710238193Elokované pracovisko ako súčas Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda25077251TV00419702100003138
51710268823Elokované pracovisko ako súčas Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva26. novembra 1510/35200041PO90000316100018138
52710239130Elokované pracovisko ako súčas Súkromnej základnej umeleckej školy ARS AKADEMY28. Októbra 25058201TC32804547100004792
53037970763Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva28. októbra 335011401NR90000068100005177
54710159277Materská škola28. októbra 75058201TC00312037100004604
55710172125Školský klub detí ako súčas Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení ako organizačnej zložky Špec29. augusta 15020311NR99000004100005481
56710175396Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej29. augusta 15020311NR99000004100005480
57710157703Materská škola ako súčas Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej29. augusta 15020311NR99000004100005479
58042410134Súkromná stredná odborná škola29. augusta 38/A/23405280991KE42092167100014288
59710245084Elokované pracovisko ako súčas Spojenej školy29. augusta 45190062PO99000007100014347
60710250746Elokované pracovisko ako súčas Základnej umeleckej školy29. augusta 645086671BB00313904100011376
Zobrazené 41-60 z 18832Predošlé Ďalšie